Infrastruktura kolejowa

Akcesoria kolejowe

Podkładki żebrowe:
 • Podkładka PM 49
 • Podkładka PM 60
 • Podkładka BL 3
 • Podkładka PŻB 16
 • Podkładka PT 180
Łubki:
 • Łubek Ł-24/30
 • Łubek Ł-49 4-otw.
 • Łubek Ł-49 6-otw.
 • Łubek Ł-49W 4-otw.
 • Łubek Ł-49W 6-otw.
 • Łubek Ł-60W 4-otw.
 • Łubek Ł-60W 6-otw.
Łapki sprężyste:
 • Łapka Łp-2
 • Łapka Łp-3
 • Łapka SKL-12
 • Łapka SKL-14
 • Łapka SB-4
Wkręty kolejowe:
 • Wkręt kolejowy S-8 M20x120
 • Wkręt kolejowy P-49A M24x135
 • Wkręt kolejowy S-42 M24x150
 • Wkręt kolejowy P-60A M24x150
 • Wkręt kolejowy P-42R M24x180
 • Wkręt kolejowy S-6 M20x120
Śruby łubkowe:
 • Śruba łubkowa M24x130
 • Śruba łubkowa M24x135
 • Śruba łubkowa M24x140
 • Śruba łubkowa M24x150
 • Śruba łubkowa M24x165
Śruby stopowe:
 • Śruba stopowa M22x65
 • Śruba stopowa M22x72
Nakrętki kolejowe:
 • Nakrętka M22 do śrub stopowych
 • Nakrętka M24 do śrub łubkowych
 • Nakrętka M24 kołnierzowa
 • Nakrętka M27 kołnierzowa
Pierścienie sprężyste i podkładki kolejowe:
 • Pierścień sprężysty Z1 Ø25
 • Pierścień sprężysty Z2 Ø25
 • Pierścień sprężysty Z3 Ø25
 • Podkładka ULS-6
 • Podkładka jednootworowa P-1
Przekładki z tworzyw sztucznych:
 • Przekładka B-49
 • Przekładka B-60
 • Przekładka D-49
 • Przekładka D-60
 • Przekładka PKW-49
 • Przekładka PKW-60
 • Przekładka 220x170

Podkłady kolejowe (nowe, staro-użyteczne)

 • drewniane
 • betonowe

Szyny kolejowe (nowe i staro - użyteczne)

Podrozjazdnice (drewniane , betonowe)

Rozjazdy kolejowe ( nowe i staro-użyteczne)